Pretensioonid ja tagastus

Müüdud istikuid me tagasi ei osta, kuna kontrollime nende kvaliteeti enne kauba komplekteerimist ja transportimist Tellijani.

NB! Kuna taim on elusasi, siis palume saadetis vastu võtta esimesel võimalusel!

Transpordi käigus vigastatud või purunenud istikutest tuleb koheselt (hiljemalt 24 tunni jooksul, alates kauba kättesaamisest) teatada Müüjale. Kui ostetud istikud osutuvad vigastatuteks, on Tellijal õigus kaup Müüjale tagastada 14-päeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast. Õigustatud pretensioonid rahuldatakse olemasoleva ostuarve alusel. Mittekvaliteetsed (transpordi käigus vigastatud) istikud tuleb Müüjale tagastada koos istiku markeeringu ja istutusnõuga.

  • Õigustatud raha tagastamised tehakse tellija pangaarvele 14 päeva jooksul alates kauba tagastamise päevast.
  • Müüja ei vastuta istikute istutamisel ja istutusjärgsel perioodil ostja poolt valede agrotehniliste võtete kasutamisest või ilmastiku, ümbritsevate keskkonnamõjude ja loomade poolt tekitatud kahjude eest.
  • Tellijal on õigus taganeda tasutud ettemaksuarve alusel sõlmitud Lepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Tellijale. Selleks tuleb esitada Müüjale kirjalik avaldus , kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest
  • Müüja tagastab raha Tellijale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Lepingust taganemise avalduse jõudmisest Müüjani. Lepingust taganemisel kannab kauba tagastamiskulud Ostja.
  • Kaup tagastatakse Müüjale järgmisel aadressil: Reediko Õunahoidla, Polli küla, Karksi vald, 69108 Viljandimaa
  • Tagastada ei saa ettetellitud kaupu ja eritellimusel valmistatud kaupu (arvestades Tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud spetsiifilisi tingimusi) ning riknenud või kasutamistähtaja ületanud kaupu.
  • Kui tagastamisele kuuluv kaup osutub mittekvaliteetseks (praagiks), tasub tagastamiskulud Müüja.

Lepingu täitmisega seotud erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel tekkinud erimeelsused lahendatakse kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel.