Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab Tellijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Tellijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@ronguaed.ee.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood Tellijale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Tellijal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda:
1) nõuda kohustuse täitmist;
2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
3) nõuda kahju hüvitamist;
4) taganeda lepingust või öelda leping üles;
5) alandada hinda;
6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Müüdud istikuid me tagasi ei osta, kuna kontrollime nende kvaliteeti enne kauba komplekteerimist ja transportimist Tellijani.
NB! Kuna taim on elusasi, siis palume saadetis vastu võtta esimesel võimalusel!
Transpordi käigus vigastatud või purunenud istikutest tuleb koheselt (hiljemalt 24 tunni jooksul, alates kauba kättesaamisest) teatada Müüjale. Kui ostetud istikud osutuvad vigastatuteks, on Tellijal õigus kaup Müüjale tagastada 14-päeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast. Õigustatud pretensioonid rahuldatakse olemasoleva ostuarve alusel

Mittekvaliteetsed (transpordi käigus vigastatud) istikud tuleb Müüjale tagastada koos istiku markeeringu ja istutusnõuga.
• Müüja ei vastuta istikute istutamisel ja istutusjärgsel perioodil ostja poolt valede agrotehniliste võtete kasutamisest või ilmastiku, ümbritsevate keskkonnamõjude ja loomade poolt tekitatud kahjude eest.
• Tellijal on õigus taganeda tasutud ettemaksuarve alusel sõlmitud Lepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Tellijale. Selleks tuleb esitada Müüjale kirjalik avaldus, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
• Müüja tagastab raha Tellijale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Lepingust taganemise avalduse jõudmisest Müüjani. Lepingust taganemisel kannab kauba tagastamiskulud Ostja.
• Kaup tagastatakse Müüjale järgmisel aadressil: Osaühing Fruitexpert SP (registrikood 11521216 ), asukohaga Järvekalda tee 33, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond.
• Tagastada ei saa eritellimusel valmistatud kaupu (arvestades Tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud spetsiifilisi tingimusi) ning riknenud või kasutamistähtaja ületanud kaupu.
• Kui tagastamisele kuuluv kaup osutub mittekvaliteetseks (praagiks), tasub tagastamiskulud Müüja.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

• Müüjal on õigus vajadusel avaldada Tellija andmeid ostutellimuse täitmiseks kolmandatele isikutele (transpordifirmadele).
• Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.
• Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

Veebipood kasutab Tellija poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Tellijale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Veebipood saadab Tellijale uudiskirju ning pakkumisi Tellija e-maili aadressile ainult juhul, kui Tellija on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Tellijal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Veebipoele teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine
Kui Tellijal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@ronguaed.ee.

Kui Tellija ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Tellijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Tellija ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.

Piiriüleste vaidluste korral on Tellijal võimalik pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.